19 Listopad 2018   -   Imieniny obchodz: Elżbieta, Seweryn, Paweł
Strona główna Sakramenty
Sakramenty
Sakramenty

.

„Sakramenty św. są znakami i środkami, przez które wyraża się i umacnia wiara, oddawany jest Bogu kult i dokonuje się uświęcenie człowieka. Czerpią one swoją moc z tajemnicy paschalnej Chrystusa i służą urzeczywistnieniu istotnego celu, jaki Chrystus powierzył Kościołowi”

( I Synod Diecezji Łowickiej. Stat.176)


Sakrament Chrztu

Sakrament chrztu jest konieczny do zbawienia, uwalnia człowieka od grzechu, stanowi początek życia chrześcijańskiego, wprowadza w życie w Duchu Świętym i jest bramą dla pozostałych sakramentów.

 • Sakrament Chrztu św. powinien być udzielany zasadniczo w kościele parafialnym.
 • Jeśli jest uzasadniona konieczność udzielenia tego sakramentu w innej parafii, to rodzice zobowiązani są poprosić o zgodę swojego Ks. Proboszcza.

 • Sakrament Chrztu udzielany jest w kościele parafialnym podczas Mszy św. w drugą i czwartą niedzielę na Sumie o godz. 12.00

  W uzasadnionych przypadkach inny termin udzielenia sakrament należy ustalić z Ks. Proboszczem.

 • Chrzest zgłaszamy w kancelarii parafialnej minimum na cztery tygodnie przed jego planowaną datą.
 • Rodziców i rodziców chrzestnych obowiązuje uczestnictwo w dwóch naukach przed chrztem, które odbywają się w sobotę przed drugą i czwartą Niedzielą miesiąca, po wieczornej mszy św.

 • Przy zgłoszeniu dziecka do chrztu św. powinni być obecni ojciec i matka; jeśli istnieje uzasadniona przyczyna, wystarczy obecność jednego z rodziców.

 • Spisanie Aktu Chrztu dokonuje się na podstawie danych zawartych w odpisie metryki urodzenia USC.

 • Przy zgłoszeniu dziecka do Chrztu, rodzice otrzymują karteczki do spowiedzi i na katechezę przygotowawczą dla siebie i rodziców chrzestnych.

Usilnie prosimy aby wybierać dla dziecka imiona świętych i błogosławionych, gdyż taka była zawsze praktyka ludzi wiary, aby ich dziecko miało swojego świętego patrona,który będzie je wspierał swoim orędownictwem na drodze wzrastania w wierze.

Rodzice chrzestni.

 • Chrzestni mają być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła.
 • Powinni mieć sakrament bierzmowania, i ukończone 16 lat życia.
 • Nie wolno dopuszczać do pełnienia tej funkcji osób żyjących w niesakramentalnym związku małżeńskim oraz młodzieży nie uczęszczającej na katechizację.
 • Rodzice chrzestni z poza parafii powinni przedłożyć zaświadczenie kwalifikacyjne z parafii, w której mieszkają.


Sakrament Bierzmowania

Wierni są zobowiązani do przyjęcia sakramentu bierzmowania, który wyciska niezatarte znamię, mocniej wiąże z Kościołem, udziela darów Ducha Świętego i zobowiązuje, aby słowem i czynem mogli świadczyć o Chrystusie.

Zasadniczo sakrament Bierzmowania w naszej parafii przyjmuje młodzież w trzeciej klasie Gimnazjum.

Do przyjęcia sakramentu bierzmowania może być dopuszczony kandydat, który:

 • posiada wystarczającą znajomość prawd wiary i moralności chrześcijańskiej oraz świadomość, czym są sakramenty, przede wszystkim sakrament bierzmowania.
 • otrzyma przynajmniej ocenę dopuszczającą z nauki religii na koniec roku
 • otrzyma pozytywną opinię nauczyciela religii
 • uczestniczył w programie przygotowującym do przyjęcia sakramentu bierzmowania organizowanym przy parafii
 • zdał egzamin dopuszczający do przyjęcia sakramentu. (egzamin ma na celu lepsze poznanie kandydata i ocenę jego dyspozycji do przyjęcia tego sakramentu).

Kandydat wybiera świadka sakramentu bierzmowania. Mogą nimi być rodzice chrzestni, lub inne osoby cieszące się dobrą opinią, które przyjęły już sak. bierzmowania.

Kandydat wybiera sobie imię. Winien być to święty lub błogosławiony. Winien znać jego życiorys. Przy wyborze winien się kierować pragnieniem naśladowania jego cnót, by tak jak On mógł osiągnąć doskonałość w wierze.

Osoby, które z różnych powodów nie przyjęły sakramentu bierzmowania w ustalonym czasie mogą ten sakrament przyjąć  zgłaszając się do katedry w Łowiczu.

Osoby te winne:

 • Zgłosić się do Ks. Proboszcza.
 • Odbyć indywidualne przygotowanie.
 • Odbyć rozmowę kwalifikacyjną z ks. Proboszczem.
 • Odbyć spowiedź świętą.
 • Otrzymać stosowny dokument od ks. Proboszcza, który należy przedłożyć w Katedrze w Łowiczu.

Najświętsza Eucharystia

Eucharystia, w której sam Chrystus jest obecny, ofiaruje się i staje się pokarmem, stanowi źródło i szczyt całego kultu i życia chrześcijańskiehgo. Dzieki niej Kościół ustawicznie żyje i wzrasta, dlatego wierni powinni otaczać Eucharystię najwyższą czcią i szacunkiem.

Do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii św. dziecko przystępuje z zasady w parafii zamieszkania. W wyjątkowych sytuacjach zgodę na przyjęcie sakramentu poza swoją parafią wyraża miejscowy proboszcz.

Proboszcz po wysłuchaniu zdania katechety podejmuje decyzję o dopuszczeniu dziecka do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej jeśli dziecko uczestniczyło;

 • w systematycznej, całorocznej katechizacji
 • w niedzielnych Mszach św.
 • posiada odpowiedni poziom wiedzy religijnej.

Sakrament Pokuty

Z woli Chrystusa pojednanie grzeszników z Bogiem dokonuje się w Kościele, przez sakrament pojednania. Zwyczajnym sposobem realizacji sakramentu pojednania jest spowiedź indywidualna.

Na terenie Diecezji Łowickiej okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej trwa od Środy Popielcowej do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.

Zachęcamy aby korzystać z sakramentu pokuty i pojednania w każdy piątek w czasie godzinnej Adoracji Najświętszego Sakramentu latem od godz. 17.00 do 18.00 a zimą od 16.00 do 17.00 przed Nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego.

Sakrament Namaszczenia Chorych

Przez sakrament namaszczenia chorych Chrystus udziela chorym łaski Ducha świętego, wzbudza i podtrzymuje ufność w Boga, umacnia przeciwko pokusom złego ducha, udziela zdrowia duszy i niejednokrotnie dla ciała oraz gładzi grzechy

Sakramentu namaszczenia chorych udzielamy po wcześniejszym zgłoszeniu w kancelarii parafialnej lub telefonicznie.

Sakrament jest udzielany w parafii zawsze wszystkim chorym, po ich wcześniejszym zgłoszeniu, przed świętami; Bożego Narodzenia, Zmartwychwstania Pańskiego oraz przed Odpustem parafialnym na Wniebowzięcie N.M.P w i św. Michała Archanioła oraz w dniu chorych w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, 11 lutego.

Sakrament Małżeństwa

Małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety, podniesiony w chrześcijaństwie do godności sakramentu, będący znakiem "tajemnicy" jedności i płodnej miłości, łączącej Chrystusa z Kościołem. Małżeństwo zostaje zawarte przez akt nieodwołalnej zgody, wyrażonej przez oboje napturientów wobec upoważnionego kapłana lub diakona i dwóch świadków.

 • Termin ślubu podajemy w kancelarii parafialnej cztery miesiące przed zamierzoną datą ślubu.
 • Sakrament małżeństwa można przyjąć w parafii narzeczonego lub narzeczonej jednak zwyczaj w kościele polskim nakazuje aby była to parafia narzeczonej.
 • Jeśli zamierzamy przyjąć sakrament małżeństwa w parafii trzeciej (czyli ani w parafii narzeczonej ani narzeczonego) to jest on udzielany na podstawie dokumentu, który nazywa się Licencją. Licencje wydaje parafia narzeczonego lub narzeczonej
 • Aby spisać protokół badania kanonicznego zgłaszamy się do kancelarii parafialnej w której ma odbyć się ślub trzy miesiące przed jej datą, mając ze sobą dokumenty; z USC do ślubu konkordatowego, aktualne świadectwo chrztu, świadectwo bierzmowania oraz zaświadczenie o ukończeniu Kursu Przedmałżeńskiego.

W naszej parafii Kurs Przedmałżeński odbywa się w cyklu zamkniętym i trwa przez kolejne 10 spotkań. Kurs odbywa się w niedzielę po mszy św. wieczornej w świetlicy parafialnej. Kurs przeprowadzamy w miesiącu wrześniu cykl Adwentowy i w miesiącu marcu cykl Wielkopostny. Kurs wielkopostny kończy się zawsze przed Niedzielą Palmową

Wszelkich potrzebnych informacji zawsze możemy otrzymać w kancelarii parafialnej.

(informacje zaczerpnięto na podstawie dokumentów I Synodu Diecezji Łowickiej)

  
koci w lubochni 30 vii 2011 04.jpg
Reklama

Sondy

Jak oceniasz nową stronę naszej Parafii
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Statystyka

Odsłon : 826034